دوره های درخواستی

موسسه آموزشی نوآوران صنعت پوپای پیشرو با داشتن سالها سابقه موفق در امور آموزش‌های گروهی و انفرادی برای سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و کارخانجات صنعتی و نیمه صنعتی، آمادگی خود را نسبت به برگزاری کلاس‌های حضوری و غیرحضوری درخواستی برای تمامی شرکت های خصوصی و دولتی، ارگان ها و سازمان ها اعلام می دارد.

بدین منظور تمامی سازمان ها و شرکت های که تمایل به برگزاری دوره های آموزشی خاصی دارند، می توانند با تکمیل کردن فرم زیر اطلاعات مربوطه را به صورت مکتوب حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت دریافت نمایند.

فرم دوره های درخواستی

X