منوهای نصب در پنل مدیریت

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استانداردISO 10015-2019

0( 0 نقد و بررسی )
0 دانشجو
  کد دوره : ۱۲۰۴۹
 شرایط شرکت کنندگان : مدیران و کارشناسان آموزش و منابع انسانی در سازمانها و نهادها
هدف کلی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش
هدف جزیی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش  در حیطه دانش و شایستگی ها
هدف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند : با فرایندهای علمی آموزش  آشنا شده و دیدگاه جدیدی نسبت به آنها کسب کنند – فرایند نیازسنجی شایستگی را بر اساس شرایط سازمان تعیین و برای مشاغل خود انجام دهند– فرایند برنامه ریزی شایستگی ، اجرای اموزش و آینده پژوهی در آموزشی را بطور علمی اجرا نمایند
ردیف
محتوای دوره
ردیف
محتوای دوره
۱
مفاهیم و تعاریف مرتبط با استاندارد
۷
طراحی بر مبانی شایستگی
۲
تاریخچه آموزش و یادگیری
۸
برنامه ریزی توسعه شایستگی ها
۳
کلیاتی از انواع استانداردهای حوزه آموزش
۹
اقدامات اجرا
۴
مراحل شکل گیری مدل شایستگی
۱۰
پایش و ارزشیابی شایستگی ها
۵
انواع شایستگی ها
۱۱
آینده پژوهی در آموزش
۶
نیازسنجی شایستگی
۱۲
نمونه های کاربردی از فرایندها

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرده
    X