منوهای نصب در پنل مدیریت

دوره کاربردی تاب آوری سازمان در شرایط بحران

0( 0 نقد و بررسی )
0 دانشجو
کد دوره : ۱۲۰۵۱
 شرایط شرکت کنندگان : کلیه مدیران، کارشناسان، سرپرستان واحد منابع انسانی و پرسنل مرتبط در سازمان
اهداف دوره : آشنایی مخاطبان ضرورت تاب آوری در زندگی فردی و سازمانی ، ابعد و سنجش میزان آن در شرایط بحران
ردیف
محتوا دوره:
۱
چرایی و ضرورت تاب آوری در زندگی فردی و سازمانی
۲
چیستی و آشنایی با مفهوم تاب آوری و ابعاد مختلف آن
۳
ابعاد تاب آوری فردی: تاب آوری جسمی، تاب آوری فکری، تاب آوری مالی، تاب آوری ارتباطی، تاب آوری و تفریح، تاب آوری معنوی، تاب آوری اجتماعی
۴
ابعاد تاب آوری سازمانی:
 تاب آوری هویت(چشم انداز، ماموریت)، تاب آوری منابع سازمانی، تاب آوری روابط و فرآیندهای کاری
۵
سنجش میزان تاب آوری فردی
۶
سنجش میزان تاب آوری سازمانی
۷
معماری سازمانی و نقش تاب آوری در بازمهندسی معماری سازمانی

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرده
    X