منوهای نصب در پنل مدیریت

دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری

0( 0 نقد و بررسی )
0 دانشجو

سرفصل کارگاه خلاقیت

 • آشنایی با ضرورت و جرایی خلاقیت
 • تعاریف خلافیت
 • خلاقیت اکتیو و پسیو
 • مراحل خلافیت
 • موانع خلاقیت
 • سنجش خلاقیت
 • خلاقیت شهودی و نظام یافته
 • تکنیک های فردی خلاقیت
 • تکنیک های گروهی خلاقیت
 • تمرین SCAMPER و شش کلاه و نقشه ذهنی و
 • خلاقیت نظام یافته TRIZ

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

دوره محدود30 ظرفیت باقیمانده
 • خصوصی
 • 0 روز
 • 30 ظرفیت

مدرسان

0 دانشجو ثبت نام کرده
  X