منوهای نصب در پنل مدیریت

برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات

0( 0 نقد و بررسی )
0 دانشجو
  کد دوره : ۲۱۰۸۸
مخاطبان: کلیه مدیران، کارشناسان، سرپرستان و احد خرید، تدارکات، لجستیک، بازرگانی ، انبار و پرسنل مرتبط
اهداف دوره :  آشنایی فراگیران با نقش  وظایف تدارکات  و سازماندهی سیستم تدارکات و تامین خدمات در سازمانها
ردیف
محتوا دوره:
۱
مفاهیم کلی و  نتایج شیوه های صحیح در برنامه ریزی تدارکات
۲
نکاتی جهت دانش فنی مدیریت
۳
مدیریت  سفارش و تدارکات و مدیریت وظایف واحد تدارکات
۴
سازماندهی سیستم تدارکات و اهمیت و ارزش نقش واحد تدارکات
۵
وظایف واحد تدارکات شامل :
ویژگی های خرید  و سفارش صحیح و اصولی – مقدار مورد نیاز – رعایت ویژگیهای فنی و کیفی
قیمت مناسب- زمان مناسب – منابع عرضه ( فروشنده ) مناسب – تحویل به موقع
۶
کالا و تامین خدمات در داخل سازمان
۷
نحوه خرید و سفارش دهی و استاندارد و ارتباط آن با خرید

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرده
    X