آزمون نهایی پایان دوره

خلاقیت

دستورالعمل ورود به آزمون

قبل از ورود به صفحه آزمون، ابتدا باید وارد سایت شوید. می توانید با استفاده از گزینه ورود در قسمت بالا سمت چپ به سیستم لاگین نمایید

30:00 زمان باقی ماندهدقیقه ثانیه
X