منوهای نصب در پنل مدیریت

تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری براساس استانداردISO17025

0( 0 نقد و بررسی )
0 دانشجو
کد دوره : ۵۱۰۰۶
شرایط شرکت کنندگان :  سرپرستان ، مدیران، کارشناسان واحد آزمایشگاه و کالیبراسیون ، تضمین کیفیت، کنترل کیفی و ممیزان داخلی ، کارشناسان فنی و تکنسین ها و کلیه ی پرسنل مرتبط در سازمان
اهداف دوره :  آشنایی کامل فراگیران با فرایند آماری و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری تحلیلی در رابطه با الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025:2018
الف :  تجزیه و تحلیل آماری
ب:  محاسبه عدم قطعیت
۱- آشنایی با پارامترهای آماری
۲- ساختمان خطا
۳- حذف نتیجه مشکوک
۴- مقایسه دقت و صحت با دو روش F-TEST , T- TEST
۵- آزمایش t   برای مقایسه میانگین داده ها با مقدار حقیقی
۶- تحلیل تفاوت یا آنالیز واریانس ANOVA
۷- آزمایش t در نتایج آزمایشات دو تایی
۸- تحلیل h,k   جهت مقایسات بین آزمایشگاهی
۱- عدم قطعیت  استاندارد
۲- عدم قطعیت ترکیبی
۳- عدم قطعیت گسترده
۴- نحوه گزارش عدم قطعیت
۵- محدوده پذیرش و میزان عدم قطعیت
۶- مراحل لازم جهت تخمین عدم قطعیت در نتیجه آزمون
۷- محاسبه عدم قطعیت بر اساس نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی
۸- بررسی چند مثال حل شده
۹-کارگاه

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرده
    X