منوهای نصب در پنل مدیریت

اصول انبارداری نوین و استفاده بهینه از فضای انبار

0( 0 نقد و بررسی )
0 دانشجو
کد دوره : ۲۱۰۰۸
شرکت کنندگان : مدیران و کارشناسان و سرپرستان واحد انبار ، تدارکات ، لجستیک  و خرید کالا
اهداف رفتاری: آشنایی فراگیران با روشهای نوین انبارداری و فرایند موثر در کنترل و  بهینه سازی  فضای انبار
ردیف
محتوا
۱
تاکیدی بر نگرش فرآیندی در عملیات انبارداری ( تفکر سیستمی)
۲
ایجادفرآیندهای نیازسنجی، کالاشناسی،برنامه ریزی،سفارش گذاری تخصصی
۳
نقش و جایگاه بانکهای اطلاعاتی در زنجیره تامین و حوزه انبار
۴
مدیریت موثربر انبار و ساختارهای مرتبط با آن دراین حوزه
۵
نگرشی نو به جایگاه سازمانی انبار
۶
مروری بر عملیات کنترل کالا قبل از دریافت و ورود به محیط انبار(PAF )
۷
آشنائی با مراحل جریان کار در انبارهای دریافت و ارسال (قرنطینه )
۸
نکات اصولی در دریافت قطعی کالاها (بررسی فنی، فیزیکی و کمی ، کنترلهای کیفی بسته بندی ، پیش بینیهای قبل از دریافت )
۹
زمانبندی دریافت  و ارسال کالا و روشهای تعامل با واحد متقاضی
۱۰
انواع موجودیها و بررسی دوره گردش آنها در یک محیط تولیدی ( بررسی روند تغییرات مصرف کالا )
۱۱
قبوض انبارداری و توصیف آن در هریک از فرایندها و مراحل اجرایی امور
۱۲
نحوه رعایت اصول FEFO در ارسال کالا
۱۳
اصول ذخیره سازی مستقیم و جلوگیری از افزایش ضایعات انبارها
۱۴
روشهای بازرسی موثر در جریان کار انبارداری
۱۵
نکات مهم و موثر در فرایندهای اجرایی عملیات چیدمان ،نگهداری و حمل و نقل کالا در انبار
۱۶
فرایندهای موثر در ایجاد سیستمهای ایمنی و بهداشت انبار
۱۷
فرآیندهای موثردرکنترل و بهینه سازی انبارگردانی
۱۸
استفاده و کاربرد فن آوریهای نوین در بهینه سازی امور انبار
۱۹
هزینه های موجودی و ارتباط آن با سیاستهای کنترل موجودیها ( مدیریت هزینه )

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرده
    X